Wystąpił błąd podczas aktualizacji. Poinformuj o swoim problemie na forum sklepu. Do wątku załącz plik errors/install.log